Winch

March 14, 2019 | Author: Rendy Dwi Saputra | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Pengertian Winch...

Description

Pengertian Winch

Winch adalah pesawat bantu di deck kapal yang berfungsi untuk mengulur dan menarik beban berat yang tidak dapat dilakukan oleh tenaga manusia. Penggunaannya sangat luas sampai kapal kecil pun memiliki satu atau lebih winch diatas deck kapal. Menurut (Hartono, 1988) Derek atau yang lebih lazim disebut dengan winch adalah alat bantu yang membutuhkan putaran lambat yang digunakan untuk menngangkat atau mengulur tali tros (tali baja) ataupun jaring pukat udang.

 Jenis-jenis winch serta kelebihan kelebihan dan kekurangannya kekurangannya

Ada beberapa jenis winch yang ada dikapal dan masing-masing mempunyai fungsi tersendiri, seperti winch kargo yang digunakan untuk mengangkat dan menurunkan barang atau untuk menarik ulur tali tros. Di kapal perikanan modern winch juga digunakan untuk alat bantu penangkapan ikan, seperti line hauler pada kapal long line, winch penarik jaring purse seine (power block), winch penarik gill net dan winch penarik jaring trawl pada kapal trawl ikan maupun trawl udang. Menurut (Traung j. olof 1975) menyatakan bahwa jenis-jenis winch trawl yang digunakan untuk sebuah operasi penangkapan ikan dibagi atas dua jenis winch, diantaranya adalah: Electric winch:

adalah winch yang tenaga penggeraknya sebuah motor listrik dengan perantara kopling serta roda cacing dan dengan pertolongan pemindahan roda gigi sehingga dapat berputar dan beban pundapat ditarik atau diangkat. Keuntungan menggunakan winch jenis ini adalah konstruksinya yang sederhana, murah dan dapat dipercaya. Perawatannya serta perbaikan mudah dan ekonomis. Adapun kerugiannya yaitu tenaga yang dihasilkan kecil Hydraulic winch:

adalah winch yang menggunakan fluida sebagai tenaga penggeraknya, fluida yang digunakan  berjenis oli. Keuntungan Keuntungan dari jenis ini yaitu, tenaga yang dihasilkan besar dan dapat bekerja dengan kecepatan beban yang dapat diatur dengan mudah dan sama sekali tidak rumit. Sedangkan kerugian yang ditimbulkan adalah konstruksinya yang rumit, tidak ekonomis dan perawatan serta perbaikan yang sulit.

Tenaga penggerak winch

Gerakan berputar winch merupakan hasil perpindahan gerak berputar dari sumber tenaga  penggerak.  penggerak. Adapun sumber penggerak penggerak winch yaitu yaitu motor listrik, mesin mesin uap, transmisi electro hidrolic, hidrolic, dan dan ada juga yang menggunakan mesin diesel. Pada umumnya penggunaan winch di kapal-kapal perikanan untuk membantu operasi penangkapan, rata-rata menggunakan tenaga penggerak motor winch berupa tekanan minyak hidrolik.

Komponen utama winch hidrolik

Suatu sistem hidrolik pada dasarnya adalah suatu cara memindahkan daya dan sumber daya ke mesin atau komponen yang dioperasikan. Daya yang sama dapat dipindahkan ke serana sabuk, poros atau sambungan lainnya. Media yang digunakan untuk memindahkan daya dalam sistem hidrolik adalah fluida (cairan) yang terdapat dalam pipa penggerak dan anggota yang digerakkan. Keuntungan utama sistem hidrolik dibandingkan dengan cara ini adalah cara ini menyediakan mekanisme yang sederhana untuk memindahkan daya kebagian mesin yang jauh dan dengan mudah merubah gerak putar dari sumber daya menjadi gerak dalam bentuk lain seperti gerak bolak-balik dan gerak berputar. Dalam sistem terdapat  beberapa komponen komponen yang yang bekerja saling mendukung mendukung satu sama lainnya lainnya yaitu diantaranya: diantaranya: Penyambung & pemutus winch: winch:

 berfungsi untuk menyalurkan tenaga putar yang ditransferkan langsung dari mesin induk dengan AS mesin induk. Kecepatan perputaran yang dihasilkan oleh mesin induk sebanding dengan kecepataan  putar dari winch winch tersebut. tersebut. Drum penggulung:

 berfungsi untuk menggulung menggulung dan mengulur mengulur tali (warp). Dalam kapal-kapal kapal-kapal pengkapan ikan, drum drum  penggulung ini mempunyai mempunyai bentuk dan ukuran yang berbeda-beda tergantung dari operasi penangkapannya, penangkapannya, sedangkan pda trawl winch drum penggulung ini biasanya mempunyai ukuran yang besar dan mampu menampung tali baja dengan kapasitas 2-3 kubik. Kapstan (gypsi head):

 pada trawl winch berfungsi untuk membantu membantu dalam penarikan tali dalam kapal-kapal ikan khususnya kapal trawl, dan sangat berfungsi dalam membantu penarikan jaring. Kopling (handle):

adalah alat yang berfungsi sabagai penghubung atau penerus putaran dan daya dari poros penggerak keporos yang digerakkan. Kopling dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu kopling tetap dan kopling tidak tetap. Kopling tetap merupakan komponen yang berfungsi sebagai penerus putaran dan daya dari poros  penggerak ke poros yang digerakkan digerakkan secara pasti tanpa terjadi terjadi slip. Sedangkan Sedangkan kopling tidak tetap adalah suatu komponen yang menghubungkan poros yang digerakkan dengan poros pengggerak dan dengan  putaran yang sama dalam meneruskan meneruskan gaya, serta dapat melepaskan hubungan kedua poros tersebut baik dalam keadaan diam maupun dalam keadaan berputar.

View more...

Comments

Copyright ©2017 itdaklak.info Inc.
SUPPORT itdaklak.info